Preventief genotyperen voordeel bij antipsychotica

Het CYP2D6-genotype heeft een significant effect op het metabolisme van en de blootstelling aan bepaalde antipsychotica zoals risperidon en aripiprazol. Voor optimalisatie van de behandeling is daarom belangrijk om preventief te genotyperen.
Dit blijkt uit onderzoek uit Noorwegen, waarover het Pharmaceutisch Weekblad van 17 mei 2019 rapporteerde. De patiënten die meededen in het onderzoek, gebruikten risperidon of aripiprazol en waren gegenotypeerd voor cytochroom P450 (CYP)2D6.
 
Aripiprazol en risperidon worden voornamelijk door CYP2D6 gemetaboliseerd tot hun actieve metabolieten. Meestal worden deze middelen in een lage dosering gestart en vervolgens opgehoogd tot een optimaal effect. De onderzoekers concluderen dat de aanvangsdosering van aripiprazol 30% lager zou moeten zijn bij intermediate en poor metabolizers. ,
 
Het bepalen van het CYP2D6-genotype voor de aanvang van een behandeling met aripiprazol of risperidon kan daarmee een bruikbaar hulpmiddel zijn om de meest geschikte dosering te bepalen. Ook de beroepsvereniging KNMP ondersteunt dit advies.
 
Het artikel is gepubliceerd in Lancet Psychiatry.2019;6:418-26.

 

Gepubliceerd op:  10 juli 2019 56 x bekeken
Gerelateerde artikelen

70-genenprofiel leidt tot beter op gebruik chemotherapie bij vroege borstkanker

Borstkanker kan steeds beter worden behandeld. Niet iedere patiënt reageert echter even goed op medicatie. Het gebruik van een genexpressieprofiel, zoals het 70-genenprofiel, draagt bij aan een betere selectie van patiënten die met aanvullende systemische therapie behandeld worden. Dat blijkt uit een studie uit Utrecht.

2 september 201913 x bekeken

Promotie: Nieuwe genetische oorzaak voor wittestofziekten ontdekt

De leeftijd waarop de wittestofziekte Vanishing White Matter (VWM) ontstaat is voorspellend voor het beloop van de ziekte. Door geavanceerde genetische onderzoeken is een nieuwe erfelijke oorzaak gevonden voor een patiëntengroep bij wie eerder geen diagnose gesteld kon worden. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Eline Hamilton.

8 mei 2019501 x bekeken