Prismant: ziekenhuizen groeien nauwelijks meer, kosten beter onder controle

De omzet van algemene en academische ziekenhuizen is in 2018 met 3,5% gegroeid. Als wordt gecorrigeerd voor loon- en prijsontwikkelingen (ruim 2,5% in 2018) dan bedraagt de volumegroei 1,0%. De groei van de ziekenhuizen blijft dus binnen de afspraken in de hoofdlijnakkoord 2018). Dit constateert Prismant aan de hand van een voorlopige analyse van de jaarrekeningen van de ziekenhuizen over 2018.
In 2018 is de omzet van de algemene en academische ziekenhuizen met € 896 miljoen gestegen van € 25,85 miljard naar € 26,75 miljard. De omzet van de algemene ziekenhuizen is met € 623 miljoen (ofwel 3,5 %) van € 17,6 miljard tot € 18,2 miljard toegenomen. Bij de academische ziekenhuizen lag de omzetgroei met € 270 miljoen (van € 8,3 tot € 8,55 miljard) iets lager (3,3%). De omzetgroei in de ziekenhuizen blijft hiermee nadrukkelijk achter bij de afspraken uit het Zorgakkoord.
 
De productie in termen van de klassieke budgetparameters is in het afgelopen jaar verder gedaald. Het aantal klinische opnamen daalde met 3,0%, het aantal eerste polikliniekbezoeken met 2,6% en het aantal dagverplegingsdagen met bijna 0,6%. Het aantal klinische verpleegdagen daalde met 3,6%. De gemiddelde ligduur daalde licht naar 5,0 dagen.
 
Klik hier voor de overige bevindingen van Prismant.

 

Gepubliceerd op:  10 juli 2019 801 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Intrakoop: omzet ziekenhuizen blijft stijgen

In de afgelopen jaren steeg vooral de omzet van de ziekenhuizen in Nederland met bijna 30 procent van 21,3 naar 27,5 miljard euro. Dat blijkt uit een analyse door Intrakoop, inkoopcoöperatie van de zorg, van bijna 1.200 jaarverslagen van zorgorganisaties tussen 2011 en 2017.

8 mei 2019899 x bekeken

Grote ziekenhuizen zien resultaat kelderen

Het gezamenlijke financiële resultaat van de Nederlandse algemene ziekenhuizen is fors gedaald. Grotere ziekenhuizen doen het slechter dan kleinere ziekenhuizen en middelgrote ziekenhuizen. Dat concludeert BDO Accountants & Adviseurs in zijn jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen, een ranglijst op basis van de financiële jaarverslagen van 2016.’

22 december 2017670 x bekeken

Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg

De bruto omzet van de Nederlandse ziekenhuizen is in 2016 gegroeid met 1,6% (omzet conform schadelastmethode, exclusief correctie loon- en prijsbijstelling). De reële netto omzet (omzet na toepassing contractafspraken en correctie loon- en prijsbijstelling) groeide sinds 2014 met gemiddeld 0,95% per jaar. Daarmee bleef de groei in 2016 binnen de doelstellingen van het Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord dat de ziekenhuizen, verzekeraars en overheid met elkaar gesloten hebben om de groei van de zorgkosten te beperken. Dit blijkt uit het Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 2016 van de NVZ en NFu, waarin de cijfers van een groot aantal ziekenhuizen zijn verwerkt.

22 december 2017623 x bekeken