RIVM rapport: Invloed van medicijnen op diagnostische tests

Het RIVM heeft in opdracht van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek gedaan naar de invloed van geneesmiddelen op de uitslag van een diagnostische test. Daaruit blijkt dat kennis hierover niet systematisch wordt gedeeld, nergens centraal beschikbaar is en dus bij veel partijen niet bekend is. Daarnaast zijn laboratoria vaak niet op de hoogte van de medicijnen die een patiënt gebruikt. Daardoor is het niet altijd meteen duidelijk dat een medicijn de oorzaak is van een afwijkende testuitslag.
De invloed van medicijnen, zogenoemde interferenties, is niet altijd bekend op het moment dat het IVD wordt ontwikkeld. Ze komen vaak pas aan het licht nadat het in de handel is gebracht en wordt gebruikt in laboratoria. Als wordt ontdekt dat een medicijn interfereert met een diagnostische test, past de fabrikant van het IVD de gebruiksinstructies aan. Dan weten laboratoria dat ze rekening moeten houden met deze interferentie.
Het is onbekend hoe vaak interferenties tussen medicijnen en IVD’s voorkomen. Bij de IGJ komen per jaar één tot twee meldingen van nieuw ontdekte interferenties binnen. Het is mogelijk dat interferenties niet altijd worden ontdekt.
 
Kennisuitwisseling tussen belanghebbenden over interferenties tussen MP's en IVD's kan worden verbeterd. In de nabije toekomst zou de Eudamed-database de verspreiding van informatie kunnen vergemakkelijken.
 
Klik hier voor meer informatie.

 

Gepubliceerd op:   2 september 2019 123 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Pasgeboren baby’s testen op SMA met hielprik

Staatssecretaris Paul Blokhuis wil dat de ziekte spinale musculaire atrofie (SMA) wordt opgenomen in de hielprikscreening bij pasgeboren baby’s. De staatssecretaris schrijft aan de Tweede Kamer dat hij het RIVM vraagt om de nodige zaken uit te zoeken en voor te bereiden. Najaar 2020 komt er meer duidelijkheid.

6 november 201991 x bekeken

RIVM: snellere test kan gebruik antibioticum verbeteren

Antibiotica resistentie is een toenemend probleem. De ontwikkeling van snellere microbiologische tests en slimmer inzetten van bestaande antibiotica kunnen verdere resistentie stoppen, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in oktober 2019 verscheen.

6 november 2019121 x bekeken

Toename soa-diagnoses bij huisartsen, maar niet bij Centra Seksuele Gezondheid

Het RIVM heeft het soa jaarrapport uitgegeven. Hieruit blijkt dat aantal mensen dat een soa Seksueel overdraagbare aandoeningen -test doet bij een Centrum Seksuele Gezondheid is in 2018 gelijk gebleven. Ruim 18 procent daarvan bleek een soa te hebben. Chlamydia is de soa die het vaakst voorkomt onder hetero’s. Bij homomannen is dat gonorroe. Bij huisartsenpraktijken nam het aantal soa-consulten en -diagnoses toe, vooral onder mensen ouder dan 25 jaar.

10 juli 2019785 x bekeken