Therapie op maat: onderzoek naar effect genetisch onderzoek voor juiste dosering antidepressiva

Het Radboudumc start een onderzoek naar de persoonlijke dosering van antidepressiva voor patiënten met een ernstige depressie. Deze dosering wordt gebaseerd op de erfelijke aanleg om medicijnen in de lever af te breken. Met behulp van de uitslag van een genetische test kan direct de juiste dosering worden voorgeschreven. Dit draagt bij aan therapie op maat: een snellere behandeling met minder bijwerkingen. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door ZonMW.

Tricyclische antidepressiva nemen een belangrijke plaats in bij de behandeling van ernstige depressie. Deze middelen worden vaak ingezet als reguliere antidepressiva (zogenaamde SSRI’s) niet aanslaan. Een juiste dosering is noodzakelijk voor een goede behandeling. Als de dosering te laag is, is het antidepressivum niet of minder goed werkzaam. Als de dosering te hoog is, is de kans op bijwerkingen groter.

 
Momenteel kost het veel tijd om patiënten in te stellen op de juiste dosering. Deze is namelijk niet voor iedereen hetzelfde. Dat komt omdat grote verschillen bestaan in de snelheid waarmee de lever het medicijn afbreekt. Deze verschillen zijn erfelijk bepaald. Daarom is het belangrijk vooraf te kunnen bepalen hoeveel medicijn iemand nodig heeft. Dat is mogelijk door variaties in de CYP-genen te bepalen. Deze genen coderen voor de enzymen die in de lever het medicijn afbreken. Hoe meer activiteit van deze genen, hoe meer enzym, des te sneller het medicijn wordt afgebroken.
 
Met behulp van de uitslag van de genetische test kan direct de juiste dosering worden voorgeschreven. Doseren op basis van de test wordt vergeleken met doseren op de gebruikelijke wijze. De verwachting is dat patiënten sneller herstellen en minder bijwerkingen ervaren bij gebruik van de genetische test.
 
Het vooraf bepalen van iemands genetische informatie om medicijnen beter te kunnen doseren, is relatief nieuw. Het maakt wel steeds meer therapie op maat mogelijk. Het onderzoek moet de onderbouwing bieden dat een genetische test niet alleen in theorie maar ook in de klinische praktijk voordelen heeft.
 
Klik hier voor meer informatie.
 
 

 

 

Gepubliceerd op:   1 november 2018 139 x bekeken
Gerelateerde artikelen