Therapiekeuze op basis van moleculaire analyse bij melanomen, PATH-project’

Er is een groot samenwerkingsproject PATH (Predictieve Analyse voor THerapie) bezig, om de moleculaire predictieve diagnostiek in Nederland te optimaliseren. Het project is gericht op de moleculaire analyses die belangrijk zijn voor therapiekeuze van patiënten met kanker.
PATH is een samenwerkingsverband tussen 35 pathologieafdelingen in Nederland, oncologen, longartsen, PALGA en IKNL. Het project wordt gefinancierd door ZonMW.  
 
Mutaties in het DNA van een tumor voorspellen welke patiënten wel of geen baat zullen hebben bij de behandeling met doelgerichte therapieën. Eén van de tumortypes waarop wordt gefocust is melanoom. Daarnaast richt het project zicht op colorectaal carcinoom, niet-kleincellig longcarcinoom en gastro-intestinale stromaceltumoren. 
 
Ainds oktober 2017 verzamelt PATH alle pathologieverslagen waarin predictieve analyses zijn gerapporteerd van patiënten met kanker uit het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). Het PATH-project brengt deze bevindingen in kaart en koppelt deze terug naar deelnemende laboratoria. Op deze manier worden eventuele verschillen tussen laboratoria inzichtelijk gemaakt en kunnen laboratoria hun eigen bevindingen spiegelen met de landelijke gegevens.
 
Klik hier voor meer informatie.
 

 

Gepubliceerd op:   7 juni 2019 449 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Biomarkermeting in bloed helpt bij inschatten kwetsbaarheid ouderen

Verouderingsonderzoekers hebben een combinatie van biomarkers in het bloed gevonden die kan helpen de gezondheidsstatus en kwetsbaarheid van ouderen in te schatten. De bloedmeting is bedoeld als eerste stap richting een meer persoonlijke behandeling van ouderen.

2 september 201916 x bekeken