Uitgebreide DNA-test beschikbaar voor patiënten met onbekende primaire tumor

Voor patiënten met een onbekende primaire tumor (PTO) is vanaf nu een uitgebreide DNA-test beschikbaar, die het opsporen van de oorsprong van de kanker of het vinden van een eventuele aanwijzing voor een doelgerichte behandeling beter mogelijk maakt. Hierdoor verbeteren de prognoses van deze groep patiënten. De test, die gebruik maakt van Whole Genome Sequencing’, heeft vanaf nu een betaaltitel, waardoor zorgverzekeraars deze ook kunnen vergoeden vanuit de basisverzekering.
Elk jaar worden zo’n 1300-1500 Nederlanders getroffen door een vorm van uitgezaaide kanker waarbij niet duidelijk is waar de primaire tumor zit. Deze patiënten met ‘primaire tumor onbekend’ - PTO - ondergaan vaak veel onderzoeken, waaronder scans, om te ontdekken waar de kanker zijn oorsprong heeft. Zonder die kennis is behandeling haast niet mogelijk. Behandelend artsen en de patiënten zoeken vaak wanhopig door naar de juiste behandeling. Het verloop van deze kanker is vaak snel, waardoor de prognose van de helft van de patiëntengroep slecht is.

Whole Genome Sequencing (WGS) detecteert alle DNA-mutaties en DNA-gebaseerde biomarkers, waardoor de oorsprong van de tumor mogelijk inzichtelijk wordt of een aanwijzing voor een behandeling wordt gevonden. De verwachting is dat patiënten in vergelijking met nu minder onderzoeken ondergaan en eerder zicht krijgen op een mogelijk behandeltraject.

De uitgebreide DNA-test is onderdeel van een verbeterd en sneller diagnostisch- en behandelingstraject, waaraan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) met patiëntenbelangengroep Missie Tumor Onbekend (MTO), de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) de afgelopen periode heeft gewerkt.  
(bron: ZN)
Gepubliceerd op:   4 mei 2021 67 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Biomarkers zorgen voor betere opsporing van (agressieve) prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Onlangs verscheen een proefschrift over het identificeren en valideren van bloed- en urinebiomarkers voor gebruik in de klinische praktijk. Het richtpunt was “personalized medicine” voor prostaatkankerpatiënten en in het bijzonder het verbeteren van detectie van significante prostaatkanker staat centraal, door het aantal onnodige prostaatbiopten en overdiagnostiek/overbehandeling te verminderen.

19 januari 2021579 x bekeken

Biomarkers personaliseren medische behandeling

RNO en Roche werken samen aan zorg op maat. De preventie en behandeling worden steeds meer toegespitst op de behoeften van een individu en diens ziekte. Om deze individuele zorg op maat mogelijk te maken werken TNO en Roche aan de ontwikkeling en implementatie van biomarkers.

15 oktober 2020586 x bekeken

Wetenschappelijke publicatie over toegang tot biomarkers

Recent is een interessante publicatie verschenen met als spannende titel: 'How to bring Greater Accuracy to Europe’s Healthcare Systems: The Unexploited Potential of Biomarker Testing in Oncology.' Het gaat kort gezegd over de potentie van biomarkers voor de gezondheidszorg en de wijze waarop daarmee zou moeten worden omgegaan in de toekomst.

15 oktober 2020496 x bekeken