Veiligheid medische hulpmiddelen te verbeteren door centralisatie en inzet op maat

Gebruik van medische hulpmiddelen in ziekenhuizen kan een bedreiging vormen voor de veiligheid van de patiënt. Nivel-onderzoeker Petra Porte bekeek hoe het gebruik van medische hulpmiddelen veiliger kan worden. Inzet op maat, met oog voor de wensen en behoeften van de gebruikers, is een van haar aanbevelingen. Op 29 januari promoveerde Porte op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 Bij het gebruik van medische hulpmiddelen, dat zich snel ontwikkelt, is er steeds meer aandacht voor de veiligheid van de patiënt. In Nederland werd de regelgeving hieromtrent in 2011 uitgebreid met de implementatie van het 'Convenant Veilige toepassing van medische technologie’. Het Nivel onderzocht hoe veilig het gebruik is en waar ruimte is voor verbetering.
 
Betere zichtbaarheid van risico’s kan leiden tot meer bewustzijn bij zorgverleners én meer veiligheid voor patiënten. Daarnaast verdient de mate van bekwaamheid van de gebruikers meer aandacht. Deze kan worden gemeten en getraind met vaardigheidstoetsen. Door een gebruiker alleen díe training aan te bieden die hij of zij nodig heeft, kunnen de persoonlijke gebruikersvaardigheden snel en gericht toenemen.
 
Klik hier voor meer informatie.
Gepubliceerd op:  19 februari 2020 2114 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Taaleisen voor IVDs: Engels mogelijk voor professionele gebruiker

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. In de conceptregeling staan onder neer de toekomstige taaleisen voor medisch hulpmiddelen en IVDs Nederland. Daaruit blijkt in een aantal gevallen zal kunnen worden volstaan met informatie in de Engelse taal, onder voorwaarde dat de zorgverlener beschikt over een adequate beheersing van de Engelse taal.

18 december 2019872 x bekeken

Subsidie Europees project verbetering diagnostiek zeldzame ziekten

Een groot consortium onder leiding van de universiteit Tübingen, het Radboudumc en de universiteit Leicester heeft 15 miljoen subsidie ontvangen voor het onderzoeksprogramma SOLVE-RD. Daarmee willen ze de diagnostiek en behandeling van zeldzame ziekten aanzienlijk verbeteren. Door uitwisseling en bundeling van exoom en genoom gegevens van de patiënten kunnen zeldzame ziekten beter gediagnosticeerd worden.

31 januari 2018385 x bekeken