Vektis: meeste zorgkosten in het ziekenhuis

Het overgrote deel van de zorgkosten wordt gemaakt in het ziekenhuis. In de Zorgverzekeringswet ging in 2016 bijna 42 miljard euro om; bijna de helft daarvan (22 miljard euro) ging naar ziekenhuiszorg. In het jaar ervoor ging het om iets meer dan 40 miljard euro.
Uit de gegevens van Vektis blijkt dat het overgrote deel van de toename van 1,8 miljard euro is toe te schrijven aan de ziekenhuiszorg. Overigens ging er in het jaar dáárvoor (2014) 21,6 miljard euro naar ziekenhuiszorg; het fluctueert enigszins. Op nummer twee staat de farmacie met 4,6 miljard euro, waar ook sprake is van een toename in vergelijking met het jaar ervoor (ruim 4,5 miljard euro). Dat geldt ook voor nummer drie, de geestelijke gezondheidszorg: van 3,3 miljard euro in 2015 naar 3,4 miljard in 2016. Over de hele linie zijn de kosten toegenomen, behalve bij de kosten voor zorg in het buitenland, verloskunde en de kosten van hulpmiddelen, waar een lichte afname te zien is.
 
Voor meer informatie klik hier.

 

Gepubliceerd op:  12 december 2018 526 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Subsidieregeling veelbelovende zorg 2019 van start

Veelbelovende zorg dient snel bij de patiënt te komen als de effectiviteit daarvan bewezen is. Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Hiervoor is kwalitatief goed onderzoek nodig. Daarvoor is nu € 69 miljoen beschikbaar via een subsidieregeling ‘Veelbelovende zorg’.

13 maart 2019171 x bekeken

Minister Bruno Bruins wil meer regie op gepast gebruik van zorg

Welke zorg helpt de patiënt echt en welke zorg voegt eigenlijk niks toe? Hoe onderzoeken we dat het beste? En hoe brengen we de uitkomsten van dat onderzoek in de praktijk? Dat zijn de vragen die prof. dr. Sjoerd Repping samen met medisch specialisten, patiënten, verpleegkundigen, ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid moet gaan beantwoorden.

25 februari 2019279 x bekeken

Meerjarige contracten in de zorg: stand van zaken anno 2018

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 onderhandelen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de kwaliteit, prijs en volume van zorg. Een van de ontwikkelingen op de zorginkoopmarkt is dat van eenjarige contracten wordt overgestapt op meerjarige contracten. Deze ontwikkeling heeft zich ook in 2017 en 2018 doorgezet.

29 november 2018260 x bekeken