Vektis: meeste zorgkosten in het ziekenhuis

Het overgrote deel van de zorgkosten wordt gemaakt in het ziekenhuis. In de Zorgverzekeringswet ging in 2016 bijna 42 miljard euro om; bijna de helft daarvan (22 miljard euro) ging naar ziekenhuiszorg. In het jaar ervoor ging het om iets meer dan 40 miljard euro.
Uit de gegevens van Vektis blijkt dat het overgrote deel van de toename van 1,8 miljard euro is toe te schrijven aan de ziekenhuiszorg. Overigens ging er in het jaar dáárvoor (2014) 21,6 miljard euro naar ziekenhuiszorg; het fluctueert enigszins. Op nummer twee staat de farmacie met 4,6 miljard euro, waar ook sprake is van een toename in vergelijking met het jaar ervoor (ruim 4,5 miljard euro). Dat geldt ook voor nummer drie, de geestelijke gezondheidszorg: van 3,3 miljard euro in 2015 naar 3,4 miljard in 2016. Over de hele linie zijn de kosten toegenomen, behalve bij de kosten voor zorg in het buitenland, verloskunde en de kosten van hulpmiddelen, waar een lichte afname te zien is.
 
Voor meer informatie klik hier.

 

Gepubliceerd op:  12 december 2018 488 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Meerjarige contracten in de zorg: stand van zaken anno 2018

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 onderhandelen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de kwaliteit, prijs en volume van zorg. Een van de ontwikkelingen op de zorginkoopmarkt is dat van eenjarige contracten wordt overgestapt op meerjarige contracten. Deze ontwikkeling heeft zich ook in 2017 en 2018 doorgezet.

29 november 2018219 x bekeken

Promotie: Laat mensen zelf betalen voor nieuwe medische technologie

Sta toe dat mensen zelf betalen voor nieuwe zorgbehandelingen die nog niet worden vergoed. Dit vermindert weliswaar de gelijke toegang tot zorg, omdat niet iedereen daarvoor de middelen heeft, maar het bevordert wel vrije keuze en transparantie. Promovendus Piet Calcoen (Erasmus School of Health Policy & Management) pleit in een recent verdedigd proefschrift ervoor dat private toegang tot nieuwe gezondheidstechnologie niet onmogelijk gemaakt mag worden. Het toelaten van zelf betalen voor nieuwe technologie bevordert immers vrije keuze en transparantie.

1 november 2018323 x bekeken