Vrije tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek en invoering facultatieve prestatie per 2020

De NZa heeft een aantal maatregelen genomen die er aan moeten bijdragen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden: dichtbij huis als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet. Daarvoor meer samenwerking tussen zorgprofessionals onderling nodig en zijn de regels voor de medisch-specialistische zorg 2020 zijn hierop aangepast.
Een van deze maatregelen is de invoering van vrije tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek, met uitzondering van trombosezorg. Bij vrije tarieven stelt de NZa geen maximumtarieven vast en onderhandelen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf over de prijs en behandeling. Vrije tarieven bieden meer ruimte om maatwerkafspraken te maken die passen bij de lokale omstandigheden en de behoeften van patiënten.
 
Daarnaast wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om nieuwe prestaties voor eerstelijnsdiagnostiek afspreken en afwijken van NZa-prestaties. Deze zogenoemde facultatieve prestaties komen tot stand in afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De aanvraag voor een facultatieve prestatie voor eerstelijnsdiagnostiek loopt via de NZ en moet door minstens een zorgaanbieder en minstens een zorgverzekeraar zijn ondertekend. Bij goedkeuring wordt de facultatieve prestatie in een prestatiebeschikking vastgesteld. Hiermee is de facultatieve prestatie toegankelijk voor alle zorgaanbieders die eerstelijnsdiagnostiek verlenen. Uiteindelijk wordt de prestatie onderdeel van het dbc-pakket.
De voorwaarden voor het aanvragen van een facultatieve prestatie zijn vastgelegd in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg.
 
De belangrijkste voorwaarden zijn:
  1. de facultatieve prestatie betreft eerstelijnsdiagnostiek. Eerstelijnsdiagnsotiek is diagnostiek aangevraagd door de eerstelijn (meestal huisarts) uitgevoerd in de tweedelijn (ziekenhuis/huisartsenlab/zbc).
  2. een facultatieve prestatie mag bestaande zorgactiviteiten bevatten. Het is wel een voorwaarde dat de facultatieve prestatie iets nieuws toevoegt. Een facultatieve die alleen bestaande zorgactiviteiten bevat, wordt in de aanvraagprocedure niet goedgekeurd.
  3. zorgaanbieders mogen de beschikbaar gestelde facultatieve prestatie alleen in rekening brengen als hierover afspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt.
 
Meer informatie is te vinden op de website van de NZA.

 

Gepubliceerd op:   8 mei 2019 619 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. Een aantal van deze projecten heeft ook betrekking op diagnostiek.

2 september 201945 x bekeken

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 201931 x bekeken