Vrouwen met BRCA1/2-mutaties hebben ook een hoger risico op baarmoederkanker.

Uit onderzoek met gegevens van 5.980 patiënten bleek een verband tussen BRCA1/2-mutaties en het risico op baarmoederkanker Hieruit bleek wel degelijk een verband. Dit is van belang voor de lopende discussie of baarmoederkanker al dan niet een BRCA1/2-gerelateerde ziekte is, en bovendien levert het inzicht in de genetische risico's van baarmoederkanker nieuwe mogelijkheden voor effectieve opsporing en behandeling van deze ziekte.
Omdat BRCA1/2-mutaties niet alleen in de eileider en de eierstok maar ook in het baarmoederslijmvlies carcinomen kunnen veroorzaken, vinden de onderzoekers dat genetische screening ook beschikbaar moet komen voor vrouwen met bepaalde baarmoederkankerdiagnoses. Daarmee kunnen nieuwe dragers worden opgespoord en kunnen familieleden de gelegenheid krijgen om zich al dan niet te laten testen.
 
Bovendien kunnen vrouwen met baarmoederkanker en BRCA1/2-mutaties baat hebben bij een behandeling op maat, die specifiek gericht is op de mutatie. Hiervan is aangetoond dat die zeer effectief is bij vrouwen die lijden aan BRCA1/2-gerelateerde eierstokkanker.

Klik hier voor meer informatie en hier voor het artikel over de resultaten van dit onderzoek.
Gepubliceerd op:   4 mei 2021 1089 x bekeken