Wetenschappelijke publicatie over toegang tot biomarkers

Recent is een interessante publicatie verschenen met als spannende titel: 'How to bring Greater Accuracy to Europe’s Healthcare Systems: The Unexploited Potential of Biomarker Testing in Oncology.' Het gaat kort gezegd over de potentie van biomarkers voor de gezondheidszorg en de wijze waarop daarmee zou moeten worden omgegaan in de toekomst.
Biomarkertests hebben nog steeds niet een vanzelfsprekende toegang tot de patiënt en dit belemmert zowel de patiëntenzorg als de innovatie. Het staat ook in de weg aan kostenbesparingten, omdat deze tests de gezondheidszorgsystemen efficiënter en, na verloop van tijd, zuiniger kunnen maken. In een recent gepubliceerd artikel is ingegaan op het potentieel van biomarkertesten en de vele obstakels voor adoptie en implementatie.

Het artikel geeft een mooi overzicht en onder meer ook casestudies van biomarker testen in de borst, eierstokkanker, prostaat, long-, schildklier-en darmkanker. Aan de orde komen ook de mogelijkheden om de toegang en afstemming te verbeteren, en om belemmeren te verhelpen, zoals ten aanzien van financiering en terugbetaling/vergoeding.

De auteurs dringen aan op een eerste minimumtestscenario, dat universele toegang tot een reeks biomarkertests voor de momenteel meest voorkomende aandoeningen zou moeten garanderen, met als stip op de horizon een optimaal testscenario waarin een veel breder scala aan biomarkertests zou worden ingevoerd en geimplementeerd. Er is dan wel een nieuw beleidskader voor Europa nodig.

Aan het artikel hebben veel deskundigen en stakeholders meegewerkt: patiënten, clinici, academici, geneesmiddelenautoriteiten, HTA-instanties, betalers, de diagnostische, farmaceutische en ICT-industrie en nationale beleidsmakers. Klik hier voor de publicatie.
Gepubliceerd op:  15 oktober 2020 160 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Biomarkers personaliseren medische behandeling

RNO en Roche werken samen aan zorg op maat. De preventie en behandeling worden steeds meer toegespitst op de behoeften van een individu en diens ziekte. Om deze individuele zorg op maat mogelijk te maken werken TNO en Roche aan de ontwikkeling en implementatie van biomarkers.

15 oktober 2020162 x bekeken

Respons op geneesmiddelen bij diabetische nierziekte beter voorspellen

Diabetische nierziekte (DN) presenteert zich in zeer uiteenlopende vormen van ziekteprogressie en complicaties. Uit recent promotieonderzoek bleek dat zowel biomarkers vóór de behandeling als veranderingen in biomarkers tijdens de eerste maanden van de behandeling patiënten konden onderscheiden die weinig of veel baat hadden van de betreffende therapie.

19 februari 20201026 x bekeken