Ziekenhuizen krijgen alle coronakosten gecompenseerd

De zorgverzekeraars en ziekenhuizen (NVZ, NFU) hebben een akkoord bereikt over de compensatie van het omzetverlies en de extra kosten die ziekenhuizen dit jaar maken door de coronacrisis. Ziekenhuizen krijgen alle gecontracteerde omzet voor 2020 vergoed. Daarbij worden de meer- en minderkosten verrekend. Als een ziekenhuis in de rode cijfers komt door de coronakosten, mag het de zorgverzekeraars vragen om extra financiële steun.
Zorgverzekeraars en de ziekenhuizen hebben hierover lang onderhandeld en begin juli is akkoord bereikt over de coronaregeling. Deze regeling  bestaat uit drie onderdelen: het vaststellen van een aanneemsom voor 2020 per zorgverzekeraar per ziekenhuis, het vaststellen van de minder- en minderkosten per instelling en een hardheidsclausule voor het geval een ziekenhuis in de rode cijfers komt.

Onderdeel van de afspraak is dat zorgverzekeraars de extra kosten door COVID-19 vergoeden op basis van twee stappen. Alle ziekenhuizen krijgen een vast percentage voor de vergoeding van de extra kosten door COVID-19. Een extra vergoeding is mogelijk op basis van het aantal ic-dagen en verpleegdagen van COVID-patiënten. Als aan het einde van het jaar blijkt dat deze compensatie niet voldoende is om de meerkosten te dekken, kan worden onderhandeld over een extra vergoeding.
Gepubliceerd op:  17 juli 2020 310 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven vernieuwing van ziekenhuiszorg extra impuls

Om een extra impuls te geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de zorg hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een pakket van maatregelen afgesproken. Naast een financiële injectie om nieuwe initiatieven versneld van de grond te krijgen, bundelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars hun krachten om de stijgende kosten van dure geneesmiddelen te beteugelen, gepast gebruik verder te bevorderen en om knelpunten op IT-gebied aan te pakken.

19 februari 20201644 x bekeken

FiZi: Ziekenhuizen gaan dit jaar omzetplafonds overschrijden

Uit de Financiële Zorgthermometer van FiZi blijkt dat 90 procent van de ziekenhuizen verwacht dit jaar het omzetplafond bij één of meerdere zorgverzekeraars te overschrijden. Meer dan de helft geeft aan zorg te blijven doorleveren ondanks de mogelijk negatieve financiële impact.

6 november 2019871 x bekeken