Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. Een aantal van deze projecten heeft ook betrekking op diagnostiek.
In de nieuwste uitgave van de e-zine over zinnige zorg komen twee van deze projecten aan de orde:
 
-        onderdiagnostiek bij osteoporose
-        veneuze of arteriële trombo-embolie
 
In het kader van dit laatste project is onder meer geconstateerd dat de diagnostiek beter. Zo is gebleken dat huisartsen de D-dimeertest, een bloedtest om te bepalen of iemand (verhoogd risico op) veneuze trombo-embolie heeft, niet altijd conform de standaarden kunnen uitvoeren.

 

Gepubliceerd op:   2 september 2019 1384 x bekeken
Gerelateerde artikelen

VGZ zet fors in op bezuinigingen laboratoriumdiagnostiek (en de wereld op zijn kop)

VGZ voert al enige jaren een actief beleid op diagnostiek, inclusief trombosezorg. VGZ heeft dit voorjaar een tender uitgeschreven waarbij zij streeft naar zinnige, integrale digitale diagnostiek die uiteindelijk moet leiden tot een besparing van € 60 miljoen op jaarbasis. Daartoe wordt onder meer ingezet op regionale organisatie met schaalvergroting en verregaande vormen van samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Met ingang van 2020 contracteert VGZ in 9 regio’s een integrale regievoerende diagnostiekaanbieder.

24 oktober 2019822 x bekeken