Zorginstituut: uitgaven aan hulpmiddelen en huisartsenzorg omhoog

De uitgaven aan het basispakket stijgen in 2019 naar verwachting met 2,1 miljard euro (4,6 %) naar 46,4 miljard euro in vergelijking met 2018. Volgens prognoses van zorgverzekeraars nemen de kosten van hulpmiddelen en huisartsenzorg in 2019 het hardst toe. Dit staat in de Zorgcijfers Monitor van Zorginstituut Nederland.
De actuele kostenontwikkelingen van het basispakket en de langdurige zorg zijn vastgesteld op basis van voorlopige cijfers over het 1e kwartaal van 2019.
 
Ongeveer de helft van de kosten van het basispakket is medisch specialistische zorg. In 2019 wordt hieraan naar verwachting ongeveer 23,8 miljard uitgegeven: een stijging met 3,6 procent ten opzichte van 2018 (22,9 miljard euro). Opvallende groeipercentages tekenen zich af bij de hulpmiddelenzorg en huisartsenzorg. Bij hulpmiddelen gaat het om een voorziene stijging met 7,3 %; ofwel met 110 miljoen euro naar 1,6 miljard euro. Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt door de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent begin dit jaar, en een verwachte verdere stijging van diabeteshulpmiddelen. Dit komt voornamelijk door de opname in het basispakket van de Flash Glucose Monitor (FGM – FreeStyle Libre). Deze wordt sinds medio 2018 vergoed voor vier groepen diabetespatiënten, met terugwerkende kracht tot 27 november 2017. Het merendeel van de zorgverzekeraars verwacht een flinke toename van het aantal gebruikers van de FGM in 2019
 
Voor de integrale versie Zorgcijfers Monitor van Zorginstituut Nederland: klik hier
 

 

Gepubliceerd op:   2 september 2019 518 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Transparantieregister Zorg publiceert jaarcijfers 2018: pers en Kamervragen

Het Transparantieregister Zorg publiceerde eind juli 2019 de jaarcijfers over financiële samenwerkingsrelaties rond medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en diergeneesmiddelen in 2018. De cijfers laten een stijging zien van het aantal bedrijven en de totale waarde van de relaties.

2 september 20194 x bekeken

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 20198 x bekeken

Prismant: ziekenhuizen groeien nauwelijks meer, kosten beter onder controle

De omzet van algemene en academische ziekenhuizen is in 2018 met 3,5% gegroeid. Als wordt gecorrigeerd voor loon- en prijsontwikkelingen (ruim 2,5% in 2018) dan bedraagt de volumegroei 1,0%. De groei van de ziekenhuizen blijft dus binnen de afspraken in de hoofdlijnakkoord 2018). Dit constateert Prismant aan de hand van een voorlopige analyse van de jaarrekeningen van de ziekenhuizen over 2018.

10 juli 2019790 x bekeken