Zorguitgaven minder hard gegroeid in 2018

De zorguitgaven zijn in 2018 minder hard gegroeid dan was voorzien. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Rekenkamer die zijn gepubliceerd in het jaarverslag dat het ministerie van VWS woensdag op de jaarlijkse Verantwoordingsdag heeft gepubliceerd.
Er werd uitgegaan van een toename van bijna 4 miljard euro, maar het is uitgekomen op 3 miljard. In plaats van 72,5 miljard euro werd er ongeveer 70,7 miljard euro uitgegeven aan zorg.
Wel waren de zorguitgaven in 2018 hoger dan in 2017, toen ze 67,8 miljard euro bedroegen. Dat blijkt uit het.
 
Volgens VWS is 2018 het zesde achtereenvolgende jaar waarin de groei van de zorguitgaven onder de economische groei uitkomt. Dit is belangrijk in verband met de houdbaarheid van en solidariteit in de zorg. De lagere groei van de zorguitgaven is vooral te danken aan de zorgakkoorden die slechts een beperkte groei mogelijk maken.
 
De Algemene Rekenkamer maakt wel de kanttekening dat er weliswaar inzicht is in de kosten van de zorg, maar nog te weinig inzicht is in wat de zorg oplevert.
 
Klik hier en hier voor meer informatie.

 

Gepubliceerd op:   7 juni 2019 320 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa onderzoekt kostprijzen medisch-specialistische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit start een kostprijsonderzoek in de medisch-specialistische zorg (msz). Voor dit onderzoek vraagt de NZa kostprijsgegevens uit 2018 op bij zorginstellingen die medisch-specialistische zorg in het gereguleerde segment leveren. Zorgaanbieders die gevraagd zijn mee te doen zijn inmiddels al per brief geïnformeerd. De uiterste aanleverdatum is 1 september 2019.

7 juni 2019318 x bekeken

Wederom kosten, ditmaal van Vektis

Volgens cijfers van Vektis kosten de gedeclareerde zorg in 2017 62 miljard euro. Dit komt neer op gemiddeld € 3.650 per verzekerde.

7 juni 2019314 x bekeken

Intrakoop: omzet ziekenhuizen blijft stijgen

In de afgelopen jaren steeg vooral de omzet van de ziekenhuizen in Nederland met bijna 30 procent van 21,3 naar 27,5 miljard euro. Dat blijkt uit een analyse door Intrakoop, inkoopcoöperatie van de zorg, van bijna 1.200 jaarverslagen van zorgorganisaties tussen 2011 en 2017.

8 mei 2019708 x bekeken