Zorgverzekeraar CZ zet in op persoonsgerichte zorg

Bij de keuze van behandeling en therapie is het niet alleen nodig om rekening te houden met standaard protocollen, maar ook met de specifieke biologische kenmerken van een patiënt, vindt CZ. Persoonsgerichte zorg zal volgens de zorgverzekeraar leiden tot één van de grootste kwaliteitsontwikkelingen in de gezondheidszorg.
Voor het in kaart brengen van individuele biologische kenmerken speelt de diagnostiek een belangrijke rol. Op basis van bijvoorbeeld bloedafnames en scans kan veel beter worden voorspeld of (en hoe goed) een bepaalde behandeling zal aanslaan. CZ stimuleert dit gebruik van ‘diagnose op maat’ in haar programma ‘My Best Treatment’ dat zij in 2018 initieerde. Hierbij [PVA1]  wordt niet uitgegaan van een gemiddelde patiënt, maar staat ‘maatwerk voor het individu’ centraal. Biologische kenmerken van de patiënt worden gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten en wereldwijde ervaringsgegevens. De patiënt krijgt een centrale rol, want deze bepaalt samen met de arts de beste behandelmethode.
 
Unieke patiënt
CZ werkt hard aan de doorontwikkeling en implementatie van gepersonaliseerde zorg met haar programma ‘My Best Treatment’. Het wordt onder andere ingezet bij het verbeteren van de zorg voor patiënten met longkanker. Hierbij werkt de zorgverzekeraar samen met Tilburg University en een aantal ziekenhuizen.
Cruciaal in het programma is de inzet van innovatieve ICT zoals decision support systems en artificial intelligence en nieuwe medische technologie zoals advanced diagnostics. Hierdoor kan de zorg persoonsgericht worden afgestemd, op iedere unieke patiënt.
 
Werk aan de winkel
De praktijk leert dat op een aantal punten nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo moeten ICT-systemen en databases uniformer worden om opschaling van persoonsgerichte zorg te bereiken. Het is nu nog te moeilijk om patiëntdata te vergelijken. Ook is er nog veel winst te boeken in de medische professie. Veel zorgprofessionals hebben bijvoorbeeld geen of weinig vertrouwen in algoritmen die voortkomen uit big data. Dat staat volgens de zorgverzekeraar persoonsgerichte zorg in de weg. Gepersonaliseerde zorg vraagt om een cultuurverandering van zorgprofessionals op de werkvloer.
 
Bron: CZ https://www.cz.nl/over-cz/nieuws/de-gemiddelde-patient-bestaat-niet

 

Gepubliceerd op:   4 oktober 2019 721 x bekeken