Zorgverzekeraars onderscheiden zich onvoldoende

Zorgverzekeraars kunnen zich meer onderscheiden met collectieve verzekeringen. Het idee om specifieke beroepsrisico's collectief af te dekken komt nu nauwelijks uit de verf. In plaats van op maat gesneden zorg, draaien collectieve verzekeringen vooral om prijsvoordeel. Dat constateren de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een gezamenlijk onderzoek.
Volgens ACM en NZa is onderscheid van belang voor een goed functioneren van de zorgverzekeringsmarkt. Meer onderscheid tussen zorgverzekeraars geeft patiënten en verzekerden meer mogelijkheden om te kiezen voor wat zij belangrijk vinden, zowel bij hun keuze van een polis als bij het selecteren van een zorgaanbieder. Daarmee draagt onderscheid bij aan de kwaliteit en diversiteit van het zorgaanbod. Ook liggen er kansen voor preventie.

De belangrijkste conclusie van ACM en NZa is dat zorgverzekeraars veel mogelijkheden om zich van elkaar te onderscheiden onbenut laten. Zo doen collectieve verzekeringen volgens ACM en NZa nauwelijks recht aan de noden van specifieke groepen verzekerden.

Gezondheidsrisico's

Bijna zeventig procent van de verzekerden is aangesloten bij een collectief, bijvoorbeeld via de werkgever of gemeente. De achterliggende gedachte is dat bepaalde groepen verzekerden vergelijkbare gezondheidsrisico’s of sociale problemen hebben. Voorbeelden zijn collectieve verzekeringen van gemeenten voor mensen met een minimum inkomen en werkgevers met veel kantoorpersoneel. De werkgevers kunnen bijvoorbeeld afspraken maken met zorgverzekeraars over beroepsgerelateerde gezondheidsrisico’s, zoals RSI of lage rugpijn. Toch spelen zorgverzekeraars hier nauwelijks op in, vinden ACM en NZa.

Prijsvoordeel

Veel van de bestaande collectieve verzekeringen bieden nu geen op maat gesneden zorg, maar slechts een prijsvoordeel. Daarmee blijven mogelijkheden voor betere zorg en preventie onbenut, terwijl collectieve verzekeringen hiervoor het instrument bij uitstek zijn. Bij individuele verzekeringen is veel minder ruimte; zorgverzekeraars profileren zich daar vooral op premie en keuzevrijheid, omdat verzekerden vooral op deze aspecten letten bij het kiezen van hun polis.

Ook op het gebied van dienstverlening laten kunnen zorgverzekeraars zich meer van elkaar onderscheiden. ACM en NZa denken hierbij aan het actiever benaderen van verzekerden voor zorgbemiddeling of zorgadvies. Zorgverzekeraars ervaren van verzekerden of de samenleving weinig prikkels om hierin te investeren. Veel verzekerden weten ook niet dat zorgverzekeraars deze diensten aanbieden.

Met een goed zorgadvies of door zorgbemiddeling kunnen verzekerden betere keuzes maken tussen zorgaanbieders. Dat komt ook de kwaliteit van het zorgaanbod ten goede. Het werkt ook andersom: meer aandacht van verzekerden voor advies en ondersteuning van de zorgverzekeraar stimuleert verzekeraars om hier meer mee te doen
Gepubliceerd op:   7 juli 2017 748 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Utrechtse zorgaanbieders werken samen in GezondheidsLab

Vijf Utrechtse zorgaanbieders starten het GezondheidsLab, waarin huisartsen, laboranten, medisch specialisten en andere zorgprofessionals samenwerken in de zorg voor de patiënt. Door samen te werken hopen zij onnodige doorverwijzingen naar het ziekenhuis en dubbele diagnostiek te voorkomen. De eerste vestiging, in Utrecht Zuidwest, opent medio januari 2018 haar deuren.

9 november 201719 x bekeken

ACM staat fusie universitair medische centra Amsterdam toe

De ACM heeft brpsslf dat VUmc en AMC mogen fuseren. Volgens de ACM blijven er na de fusie voldoende keuzemogelijkheden voor patiënten en zorgverzekeraars. Dit geldt zowel voor basiszorg als voor (hoog)complexe ziekenhuiszorg (topzorg). Binnen de topzorg ziet de ACM dat beide academische ziekenhuizen bepaalde unieke zorg bieden die elders niet geboden wordt. De fusie verandert dit niet.

15 september 2017185 x bekeken

Zilveren Kruis gaat thuis prikken stimuleren

Zilveren Kruis heeft de Nationale Trombose Dienst gecontracteerd met een meerjarenafspraak voor 2018 en 2019. De zorgverzekeraar en de trombosedienst willen de komende jaren het thuis meten van bloedwaarden stimuleren.

30 augustus 2017225 x bekeken