9 januari 2024

Betere inzet moleculaire diagnostiek bij kanker

Juist gebruikt van moleculaire diagnostiek leidt tot de juiste behandeling voor de juiste patiënt. Bij uitgezaaide kanker wordt hiermee zowel overbehandeling als onderbehandeling voorkomen.

Er zijn steeds meer nieuwe, vaak dure geneesmiddelen voor de behandeling van kanker. Moleculaire diagnostiek vervult een belangrijke rol bij het selecteren van patiënten die baat hebben bij zo’n nieuwe behandeling. Dat leidt tot juiste en doelgerichte behandelingen ofwel precisie-oncologie. Het ‘Uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek’ heeft deze zorg-op-maat voor patiënten met uitgezaaide kanker een belangrijke stap dichterbij gebracht.

Wetenschappelijke beroepsverenigingen, betrokken belangenorganisaties, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut hebben in het uitvoeringstraject nauw samengewerkt bij de realisatie van een raamwerk moleculaire diagnostiek. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de beschikbaarheid van (doelgerichte) geneesmiddelen, over een bekostigingsstructuur en vergoedingen, en over uniforme werkwijzen en kwaliteitsstandaarden. Tezamen vormen deze afspraken de bouwstenen voor een infrastructuur om de inzet van moleculair-diagnostiek te stroomlijnen en te verbeteren.

Voor bron klik hier