11 april 2024

Bevolkingsonderzoek darmkanker succesvol

Darmkankerscreening leidt tot eerdere opsporing, minder operaties en betere overleving, zo blijkt uit een recente evaluatiestudie.

Sinds 2014 worden Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker met als doel darmkanker vroeg(er) te ontdekken. Hoe eerder de diagnose, hoe beter te behandelen. Dat met de darmkankerscreening het beoogde doel wordt bereikt, blijkt uit de cijfers in het Trendrapport Darmkanker 2024. Darmkanker wordt vaker in een vroeg stadium opgespoord, de behandelingen zijn daardoor vaak minder ingrijpend en de overleving neemt toe.

Van alle mensen die in 2010 de diagnose darmkanker kregen, was na vijf jaar nog 61 procent in leven. Inmiddels is dat percentage hoger. Van alle mensen die in 2017 de diagnose darmkanker kregen leefde in 2022 71 procent. De 5-jaarsoverleving nam dus toe met 10 procent. Dit is onder andere een effect van het bevolkingsonderzoek, waardoor tumoren in een vroeger stadium worden gediagnosticeerd en de prognose beter is.

Voor bron klik hier