9 oktober 2023

Biomarker voor Long COVID

Britse wetenschappers hebben een verband gevonden tussen stollingseiwitten in bloed en het risico op de ontwikkeling van Long COVID. 

Extreme vermoeidheid, concentratieproblemen en geheugenstoornissen zijn veel gehoorde klachten van mensen met Long COVID. Deze problemen zouden een gevolg kunnen zijn van opgelopen hersenschade tijdens de infectie. Britse onderzoekers ontdekten dat bij mensen met langdurige klachten vaak al tijdens de primaire infectie verhoogde bloedconcentraties zijn gemeten van de stollingseiwitten fibrinogeen en D-dimeer. Dat kan duiden op bloedstolsels in het lichaam.

Tijdens de pandemie zijn bij COVID-patiënten inderdaad vaak kleine bloedstolsels in de longen aangetroffen. Dat zou kortademigheid en benauwdheid kunnen verklaren. Stolsels in de longen kunnen ook leiden tot een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen. En dat zou een verklaring kunnen zijn voor buitensporige vermoeidheid en ook voor concentratie- en geheugenproblemen. Op basis van deze bevindingen komen fibrinogeen en D-dimeer in aanmerking als biomarker om de kans op ernstige COVID met langdurige klachten te voorspellen.

De Britse studie, gepubliceerd in Nature Medicine, is een belangrijke stap voorwaarts in de zoektocht naar geschikte biomarkers. Maar hiermee zal maar een deel van de risicopatiënten kunnen worden opgespoord. Long COVID is een complexe ziekte met een grote variatie in verschijningsvorm en ernst. In vervolgstudies zullen andere mogelijke mechanismen en bijbehorende biomarkers moeten worden onderzocht.

Voor bron klik hier