5 juli 2023

Bloedgasanalyse met behulp van VR-technologie

Gebruik van virtual reality (VR) bij interpretatie van point-of-care-bloedgasresultaten lijkt de kans op de juiste klinische diagnose te verdubbelen.

Virtual reality (VR) kan een waardevolle ondersteuning zijn bij het visualiseren en begrijpen van complexe medische gegevens. Om op deze manier bloedgasmetingen snel en correct te interpreteren werd Visual Blood ontwikkeld. In een multicenter studie werd de VR-methode vergeleken met de conventionele arteriële bloedgasanalyse.

Het onderzoek toonde aan dat conventionele analyse en VR dezelfde uitkomsten geven wat betreft de bloedparameters. Analyse en interpretatie van de data met Visual Blood resulteerde echter in een verdubbeling van het aantal juiste klinische diagnoses. Door bloedgasmetingen te tonen in een virtuele omgeving is het blijkbaar gemakkelijker om patronen te herkennen, trends te analyseren en beslissingen te nemen. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Bioengineering (Basel).


Klik hier voor meer informatie