23 augustus 2022

Bloedtest voor vroegtijdige opsporing borstkanker

Resultaten van een Brits onderzoek naar een nieuwe bloedtest om borstkanker in een vroeg stadium te detecteren zijn veelbelovend. Uit de eerste studies blijkt dat hiermee vijf procent meer gevallen van borstkanker worden ontdekt dan met de beproefde mammografie.

In totaal werden ruim 10.000 bloedmonsters (9632 van gezonde vrouwen en 548 van vrouwen met borstkanker) onderzocht. Hieruit bleek dat de bloedtest in 92 procent van de gevallen in staat is om de diagnose borstkanker te stellen. Bij mammogrammen ligt dit percentage op 87 procent. Opvallend is ook dat er geen vals-positieven waren. De werking van de test is gebaseerd op detectie van circulerende tumorcellen (CTCs) in het bloed. De studie liet zien dat ook zeer kleine hoeveelheden CTCs met een grote mate van zekerheid worden aangetoond. Zo blijkt het mogelijk om borstkanker zelfs in stadium 0-1 te detecteren.

Voor stadium 1 lag de nauwkeurigheid van de bloedtest op 89 procent en voor stadium 0, waar het gaat om detectie van precancereuze laesies, scoorde de test nog altijd een nauwkeurigheid van 70 procent. In geval van stadium 2 borstkanker werd 96 procent geïdentificeerd en voor stadium 3 en 4 lag het percentage op 100 procent. De onderzoekers spreken van een mogelijke gamechanger voor de borstkanker diagnostiek. Ook verwachten zij dat de test uiteindelijk gebruikt kan worden om in hetzelfde bloedmonster meerdere vormen van kanker op te sporen.

Klik hier voor meer informatie