7 juni 2022

Bloedtest voorspelt effect immunotherapie

Promotieonderzoek bij het Erasmus MC Kanker Instituut laat zien dat een bloedtest kan helpen om vooraf aan te tonen of immunotherapie aanslaat bij patiënten met uitgezaaide blaaskanker.

Immunotherapie met het middel pembrolizumab werkt maar bij 1 op de 5 patiënten met uitgezaaide blaaskanker. En het is lastig inschatten bij wie de therapie wel/niet aanslaat. Daarom deed internist-oncoloog Debbie Robbrecht voor haar proefschrift onderzoek naar voorspellende tests. Cruciaal voor het al dan niet aanslaan blijkt de hoeveelheid tumor-DNA in het bloed.

Tumor-DNA komt vrij uit tumorcellen en circuleert daarna in de bloedbaan. Veel tumor-DNA in het bloed betekent een vergevorderde kanker en weinig kans van slagen voor de immunotherapie. Voor patiënten met minder tumor-DNA in hun bloed is de kans op succesvolle behandeling veel groter.

De promovenda ontwikkelde een nieuwe methode om de hoeveelheid tumor-DNA te meten: de ‘modified fast sequencing method’.

De test is gebaseerd op de NIPT, een methode om het bloed van zwangere vrouwen te screenen op chromosoomafwijkingen van de ongeboren baby. Met dezelfde techniek blijkt het mogelijk ook chromosoomafwijkingen in tumor-DNA te detecteren. Het principe werkt, maar voor gebruik in de dagelijkse praktijk moet de test nog verder worden ontwikkeld en gevalideerd.

Klik hier voor meer informatie