2 augustus 2022

Commitment waarborg continuïteit zorg ondertekend

Op 20 juli 2022 heeft Diagned, samen met Nefemed, FHI en FME Zorg formeel het ‘Commitment voor communicatie voor leveringszekerheid van medische hulpmiddelen’ ondertekend.
Hiermee is een waardevolle stap gezet in de gezamenlijke wens om de zorg tijdig te (blijven) voorzien van voldoende, kwalitatief hoogwaardige, en veilige hulpmiddelen. De formele ondertekening gebeurde op het ministerie van VWS, in het bijzijn van vertegenwoordigers van de zorgpartijen.

Het Commitment is bedoeld om de continuïteit van zorg voor patiënten zoveel mogelijk te waarborgen wanneer essentiële medische hulpmiddelen niet langer meer in Nederland beschikbaar zijn.

De essentie van het Commitment is het tijdig informeren van klanten als een kritisch product, in verband met de nieuwe regelgeving (MDR/IVDR), op termijn niet meer zal worden geleverd. Het streven is om de klant minimaal 3 maanden voor einde levering te informeren zodat er tijd is om een alternatief te vinden en het nodige te doen om die omschakeling mogelijk te maken. Bedrijven zullen ook suggesties doen voor alternatieve producten of oplossingen indien en voor zover dat gewenst en mogelijk is.

Diagned heeft alle leden opgeroepen om het Commitment loyaal na te leven.

Het Commitment vindt u hier.

Voorvertoning van afbeelding