27 juli 2022

Diagnostiek van de toekomst

Onlangs kwamen vertegenwoordigers uit de klinische chemie, laboratoriumgeneeskunde, pathologie en medische microbiologie bijeen om te praten over ‘diagnostiek van de toekomst’. Het leidde tot een pleidooi voor meer samenhang en samenwerking tussen de disciplines. 

Afgelopen mei vond onder leiding van prof. dr. Katrien Grünberg (Radboudumc) het eerste congres plaats over integrale labdiagnostiek. Vertegenwoordigers uit de verschillende disciplines (klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde, pathologie en medische microbiologie) bespraken de ‘diagnostiek van de toekomst’ waarin moleculaire diagnostiek, ‘artificial intelligence’ en ‘personalised medicine’ steeds belangrijker worden.

Daarnaast spelen binnen alle laboratoriumdomeinen zaken als digitalisering, ‘data driven’ beoordelingen en ‘interoperabiliteit’ een grote rol. Alleen een integrale aanpak zal leiden tot een toekomstbestendige labdiagnostiek. Hiervoor is volgens de organisator van het congres, MedicalPHIT, samenhang en samenwerking tussen de verschillende disciplines noodzakelijk. “Kennis en ervaring delen om het domein van de labdiagnostiek te versterken,” zo luidde de gezamenlijke conclusie.

Klik hier voor meer informatie