10 januari 2023

Aanpassen van de dosis antikankermiddel op basis van gemeten hoeveelheid geneesmiddel in het bloed, voorkomt overdosering en onderdosering.

Er bestaan grote verschillen in opname, verspreiding en uitscheiding van geneesmiddelen tussen kankerpatiënten onderling en binnen dezelfde patiënt. Toch krijgt iedereen gewoonlijk dezelfde standaarddosering. Vele patiënten zijn daardoor onder gedoseerd of over gedoseerd, wat kan leiden tot een verminderde werkzaamheid of onnodige bijwerkingen. Daarom wordt een studie gestart naar dosering op maat door de toegediende hoeveelheid af te stemmen op de gemeten bloedwaarden. De studie is deel van de Dutch Pharmacology Oncology Group (DPOG), een samenwerkingsverband van vijf kankercentra voor klinisch-farmacologische studies.

Er worden 23 verschillende orale antikankerbehandelingen onderzocht, die gebruikt worden bij diverse soorten kanker. Omdat er grote variatie zit tussen de patiënten (de fase van de ziekte waarin ze verkeren, het soort kanker dat zij hebben en welk medicijn zij krijgen) is het belangrijk om uit de verschillende populaties wel genoeg patiënten te includeren zodat de studie representatief is voor al deze verschillende groepen. De onderzoekers zijn dan ook verheugd over de recente inclusie van de 1000ste patiënt.

Klik hier voor meer informatie