19 maart 2024

Gepersonaliseerde immuuntherapie bij longkanker

Door het hele genoom van de tumor in kaart te brengen, is het mogelijk om bij longkanker alleen immuuntherapie in zetten bij patiënten die er baat bij hebben.

Er komen steeds meer veelbelovende, maar vaak ook dure kankermedicijnen op de markt. Veel nieuwe behandelingen werken echter voor slechts een deel van de patiënten. Gepersonaliseerde behandeling ofwel therapie-op-maat kan uitkomst bieden. Met behulp van moderne DNA-diagnostiek kan worden bepaald wie wel en wie geen baat heeft bij een specifieke behandeling.

Een van de nieuwste DNA-analyse technieken is Whole Genome Sequencing (WGS). In de TANGO-studie (een ZonMw project) is de diagnostische waarde van WGS onderzocht voor het selecteren van patiënten met longkanker die baat hebben bij een specifieke (dure) immuuntherapie. Van ruim 900 patiënten met vergevorderd niet-kleincellige longkanker is het tumorweefsel onderzocht met standaard DNA-diagnostiek en met WGS. Daarbij is gebleken dat met WGS meer veranderingen in het DNA te zien zijn dan met de standaarddiagnostiek.

Specifieke DNA-data uit de WGS-analyse levert nieuwe biomarkers op waarmee het mogelijk is te voorspellen of een therapie wel of niet zal werken bij een patiënt. Hiermee is een gerichte behandeling van longkanker ofwel therapie-op-maat weer een stap dichterbij.

Voor bron klik hier