9 november 2023

Gepersonaliseerde inschatting risico uitzaaiing huidkanker

Nieuw model voorspelt risico op uitzaaiingen van cutaan plaveiselcelcarcinoom ofwel PCC, een veel voorkomende vorm van huidkanker.

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Dit vraagt om passende aandacht voor preventie, (vroege) diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met huidkanker. Het plaveiselcelcarcinoom (PCC) vormt ongeveer tien procent van alle vormen van huidkanker. Wetenschappers van het Erasmus MC Kanker Instituut ontwikkelden een model waarmee het mogelijk is om gepersonaliseerde risico-inschattingen te maken voor uitzaaiingen van PCC.

Huidige stadiëringsystemen schieten tekort in het identificeren van patiënten met een verhoogd risico op metastasen. Ze categoriseren patiënten namelijk in te heterogene groepen. Daarom richtten de Rotterdamse onderzoekers zich op een predictiemodel voor een gepersonaliseerde risico-inschatting. Zij maakten gebruik van algemeen beschikbare klinische en pathologische gegeven en ontwikkelden een voorspellend model. Hiermee blijken de patiënten die wel en geen uitzaaiingen ontwikkelen goed van elkaar te kunnen worden onderscheiden. De voorspelling kan worden gebruikt om behandelkeuzes en vervolgbeleid voor PCC-patiënten te ondersteunen.

Voor bron klik hier