6 juli 2022

Gevoelige bloedtest voor monitoring multipel myeloom

Medisch immunoloog dr. Hans Jacobs en collega’s ontwikkelden een methode op basis van massaspectrometrie om minimale restziekte te meten bij patiënten met multipel myeloom.

Multipel myeloom (MM)ofwel de ziekte van Kahler is een vorm van kanker in het beenmerg. De oorzaak van deze kwaadaardige beenmergziekte is een woekering van plasmacellen. Dankzij nieuwe behandelingen lukt het beter om de ziekte van Kahler onder controle te houden. Om te meten of de ziekte is teruggekeerd, zijn belastende beenmergpuncties nodig. Gefinancierd door KWF heeft een internationaal team van onderzoekers, onder leiding van Hans Jacobs (met onderzoeksgroepen bij Radboudumc en Erasmus MC), een nieuwe techniek ontwikkeld voor beoordeling van minimale residuele ziekte (MRD) in het bloed van patiënten met multipel myeloom. Deze bloedtest met behulp van massaspectrometrie (MS-MRD) blijkt een patiëntvriendelijk alternatief voor beenmergpunctie om restziekte bij multipel myeloom op te sporen. Bovendien kan met deze bloedtest de ziekteactiviteit waarschijnlijk met een factor honderd tot duizend gevoeliger bepaald worden.

Voor de ontwikkeling van deze bloedtest ontving Jacobs en zijn team onlangs de ‘Wetenschaps- en Innovatieprijs Klinische Chemie’. De jury prees de innovatieve methoden die werden gebruikt bij de ontwikkeling van deze nieuwe veelbelovende bloedtest om restziekte bij multipel myeloom op te sporen. Als de test uitwijst dat de ziekte weer is teruggekeerd kan (eerder dan nu mogelijk is) de behandeling worden aangepast op de situatie.

Klik hier voor meer informatie