13 juni 2024

Glucosemeters en glucosesensoren

In het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) is een serie artikelen verschenen over trends en ontwikkelingen bij zelfcontrole en zelfmanagent van diabetes.

Bloedglucosemeters en glucosesensoren zijn niet meer weg te denken uit de zorg voor patiënten met diabetes. Wat ooit begon als controle van de glucoseconcentratie in bloed via het ziekenhuislaboratorium en thuiscontrole via urinemetingen, ontwikkelde zich tot zelfmanagement en thuiscontrole met eenvoudige bloedglucosemeters of glucosesensoren. Op deze manier kunnen patiënten met diabetes eenvoudig zelf controleren hoe het is gesteld met hun glucosewaarden en zo nodig ingrijpen door bijvoorbeeld extra insuline te spuiten.

Een serie van drie artikelen in het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) beschrijft het gebruik en de effectiviteit van deze hulpmiddelen voor patiënten met diabetes type 1 en patiënten met diabetes type 2. Het eerste artikel licht de verschillende meetmethoden toe en de bijbehorende wet- en regelgeving. In het tweede artikel wordt de effectiviteit van continue glucosemeting (CGM) en flash-glucosemeting (FGM) bij diabetes type 1 besproken. Recent verscheen het derde artikel dat gaat over de effectiviteit van continue glucosemeting en flash-glucosemeting bij diabetes type 2.

Voor het inzien van de bron klik hier