7 maart 2023

Impact POC-CRP op antibioticaresistentie onderzocht

Grootschalige inzet van POC-CRP  in de eerste lijn ter bestrijding van antibioticaresistentie lijkt vanuit gezondheid economisch oogpunt kosteneffectief.

In wetenschappelijke studies is aangetoond dat inzet van point-of-care (POC) CRP bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn leidt tot verminderd gebruik van antibiotica. Maar gezien de relatief dure diagnostiek en relatief goedkope medicatie is het niet per se kosteneffectief. Dat wordt anders als in een economische analyse ook het effect op antibioticaresistentie wordt meegenomen.

Gezondheidseconoom Simon van der Pol ontwikkelde hiervoor een kosteneffectiviteitsanalyse. Het uitgangspunt in deze analyse is dat alle huisartsen van 2020 tot 2030 de POC-CRP-diagnostiek inzetten bij luchtweginfectie. Onderzocht werd wat dat betekent voor de kosten en welk effect het heeft op de percentages antibioticaresistentie in vergelijking met de bestaande zorg in huisartsenpraktijken.

De studie leidde uiteindelijk tot de voorzichtige conclusie dat, gezien de nadelige gevolgen van antibioticaresistentie, investering in POC-CRP , en andere interventies die het voorschrijven van antibiotica verminderen, vanuit gezondheid economisch oogpunt waardevol en kosteneffectief is.

Klik hier voor meer informatie