7 juni 2022

Kanker als nevenbevinding bij NIPT

De NIPT is bedoeld voor opsporing van chromosomale afwijkingen bij ongeboren baby’s. Uit recent onderzoek blijkt dat bij deze prenatale screening ook kanker bij de moeder kan worden opgespoord.

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards- of patausyndroom heeft. Behalve chromosomale afwijkingen in de foetus, kunnen hiermee ook chromosoomafwijkingen worden gevonden bij de moeder. In de landelijke TRIDENT-2- studie over een periode van drie jaar werden alle zwangere vrouwen in kaart gebracht waarbij de NIPT-uitslag een verdenking op kanker bij de moeder liet zien.

Onderzoekers hebben kunnen aantonen welke NIPT-uitslagen verdacht zijn voor kanker, en welke vervolgstappen nodig zijn om zo snel mogelijk duidelijkheid en een passende behandeling te krijgen.

Bij verdachte uitslag ondergingen de moeders aanvullend oncologisch-diagnostisch vervolgonderzoek. Ook werd onderzocht of het patroon van de chromosomale afwijkingen gerelateerd was aan een specifiek soort kanker. De onderzoekers benadrukken dat NIPT geen kankertest is voor zwangere vrouwen, maar de testuitslag kan wel aanwijzingen bevatten voor kanker bij de moeder.

Kanker in de zwangerschap komt voor bij 10 op 15.000 zwangere vrouwen. Maar bij slechts 3 op 15.000 NIPT-en werd een verdenking op kanker gevonden. Gezien de ernst van de aandoening werd deze nevenbevinding gerapporteerd. Bij 1 op 15.000 NIPT-en werd na vervolgdiagnostiek daadwerkelijk kanker vastgesteld. En die blijkt meestal tijdens de zwangerschap goed te behandelen

Klik hier voor meer informatie