12 februari 2024

Kanker steeds vroeger ontdekt dankzij innovatieve laboratoriumdiagnostiek

‘Verder leven met kanker’ is dit jaar het thema van wereldkankerdag (4 februari). Rondom deze datum is er wereldwijd aandacht voor de impact die de ziekte heeft. Er is veel variatie in stadia waarin de ziekte wordt geconstateerd. En het staat onomstotelijk vast dat hoe eerder de tumor wordt ontdekt, hoe beter te behandelen. Innovaties in de laboratoriumdiagnostiek leveren een belangrijke bijdrage aan vroegtijdige opsporing van kanker. Whole Genome Sequencing (WGS) is zo’n belangrijke innovatie met een duidelijke meerwaarde. Toch is WGS nog geen onderdeel van de standaarddiagnostiek bij kanker.

Meerwaaarde Whole Genome Sequencing!?

In de standaard DNA-diagnostiek wordt een klein gedeelte (en soms meerdere delen) van het tumor-DNA onderzocht, terwijl bij whole genome sequencing (WGS) het hele tumor-DNA in één keer in kaart wordt gebracht. Zo’n uniek tumorprofiel opent de weg naar personalized medicine en voor steeds meer patiënten ‘behandeling op maat’.

WGS wordt steeds goedkoper en daarmee ook kosteneffectiever. Toch blijkt implementatie van deze DNA-diagnostiek in de dagelijkse praktijk ingewikkeld. Er zijn hiervoor andere manieren van evaluatie noodzakelijk, menen experts. De meerwaarde van WGS is evident, maar het is lastig die ook aan te tonen. Implementatie van innovatieve diagnostiek, zoals WGS, vraagt om systeemtransformatie.

Er zullen andere criteria en een nieuwe manier van evalueren moeten worden ontwikkeld. Niet alleen de meerwaarde van een nieuwe technologie t.o.v. bestaande technologie telt, maar de meerwaarde binnen het gehele zorgsysteem. Om tot zo’n nieuw evaluatiemodel te komen, is intensieve samenwerking noodzakelijk tussen verschillende partijen in de diagnostiek, de zorg, het onderzoek en de financiering. Uiteindelijk moet we naar een lerend zorgsysteem, waarin zorg, innovatie en evaluatie hand in hand gaan, zo is de conclusie.

Voor bron klik hier