9 oktober 2023

Moderne diabetestechnologie verbetert kwaliteit van leven

Een real time continue glucosemonitor (rt-CGM) in combinatie met een slimme insulinepomp vormt als het ware een kunstmatige alvleesklier. Met deze innovatieve technologie kunnen mensen met diabetes hun glucosegehalte op peil houden.

Een Nederlands onderzoeksteam onderzocht de impact van moderne diabetestechnologie op de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes. Dit was nog niet eerder wetenschappelijk onderzocht. Zeker niet het gebruik van de recente innovaties. Het onderzoek richtte zich met name op rt-CSM. Gebruikers van zo’n glucosemonitor kregen een vragenlijst voorgelegd. Na analyse van de ingezonden antwoorden was de conclusie dat het gebruik van rt-CSM leidt tot verbeterde kwaliteit van leven.

De respondenten noemen eigen management, betere fysieke en mentale gezondheid als voordeel. Ook voelen ze zich energieker en ervaren ze minder ziektelast. In combinatie met de Hybrid Closed Loop voor automatische insulinetoediening, melden respondenten zich minder vermoeid te voelen en minder last te hebben van diabetes-specifiek leed. Er werden ook nadelen benoemd zoals frustraties bij praktisch gebruik van de moderne technieken en klachten over steeds bezig zijn met de diabetes. Ondanks deze bezwaren wordt de levenskwaliteit per saldo als beter beoordeeld.

Voor bron klik hier