10 januari 2023

Nieuw algoritme voor opsporing kinderallergieën

Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie is een innovatieve methode ontwikkeld om allergische ziekten bij kinderen vast te stellen.

Vroege opsporing en adequate behandeling van kinderallergieën zoals astma, eczeem of hooikoorts leiden tot gezondheidswinst en lagere zorgkosten. Vooral bij jonge kinderen is de behoefte aan een voorspelling van het risico op allergische ziekten groot. Groningse en Duitse wetenschappers startten een gezamenlijk project naar de inzet van kunstmatige intelligentie voor de diagnose van allergieën bij kinderen.

In het DNA van neuscellen ontdekten zij drie markers die bepalend zijn voor het ontstaan van een allergische zieke. Op basis hiervan ontwikkelden zij een algoritme om een risicoscore te berekenen.

Zij toonden aan dat aan de hand van DNA-analyse van neuscellen op een swab het algoritme geschikt is om allergieën op te sporen. Het volstaat om naar slechts drie plekken in het DNA te kijken.

Klik hier voor meer informatie