5 september 2023

Nieuwe coronavariant

De coronavariant die momenteel rondgaat, heet EG.5. Dit is een veranderde versie van een Omicron variant die de laatste tijd dominant was. Vooralsnog vormt de nieuwe variant geen bedreiging.

Het aantal coronabesmettingen neemt weer langzaam toe. In het rioolwater is het hoogste aantal virusdeeltjes sinds half mei aangetroffen. Toch benadrukt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het nog altijd om kleine aantallen gaat. Waardoor de lichte toename komt, is niet duidelijk. Mogelijk speelt de zomervakantie een rol. Het gaat om een nieuwe variant, de EG.5, die onlangs door de World Health Organization is aangemerkt als ‘Variant of Interest’.

De EG.5 is een veranderde versie van XBB, de Omicron variant die de laatste tijd dominant was. De nieuwe variant kan de afweer van mensen waarschijnlijk net iets beter omzeilen waardoor het virus zich sneller en gemakkelijker kan verspreiden. Daarom verwachten experts in het najaar een (kleine) besmettingsgolf en meer (ernstig) zieken, maar vooralsnog lijken er geen extra maatregelen noodzakelijk. Het gevaar wordt gering geacht vanwege adequate diagnostiek, betere behandeling en de hoge immuniteit die inmiddels is opgebouwd door vaccinatie en/of doorgemaakte infecties. Het coronavaccin dat komend najaar wordt gebruikt voor de herhaalprikken, is speciaal ontwikkeld voor de XBB-varianten, en dus ook EG.5.

Voor bron klik hier