1 december 2023

Nieuwe richtlijn over moleculaire diagnostiek

Handreikingen en adviezen voor verbeterde informatievoorziening aan kankerpatiënten bij wie moleculaire diagnostiek is voorgesteld.

Moleculaire diagnostiek (genetisch onderzoek) in tumorweefsel wordt steeds vaker aangevraagd bij patiënten met kanker. Hierbij kunnen DNA-varianten worden gevonden die wijzen op mogelijk erfelijke aanleg. Ook helpt een DNA-onderzoek van de tumor bij het stellen van de diagnose en voor het kiezen van een gerichte therapie (personalized medicne).

Op dit moment worden patiënten niet altijd vooraf geïnformeerd over het genetisch onderzoek dat wordt verricht, en de mogelijke uitkomsten hiervan. In de nieuwe richtlijn worden informatievoorziening en toestemmingsprocedures beschreven.

Voor bron klik hier