20 februari 2024

Onderzoek naar diagnostiek en behandeling van sepsis

Begin dit jaar ging het PRAETORIAN-onderzoek van start onder leiding van Maastrichtse onderzoekers. In Europees verband werken de onderzoekers aan een snellere diagnose en betere behandeling van sepsis.

Sepsis is een ‘overreactie’ van het immuunsysteem op een virus of een bacterie, waarbij het lichaam niet alleen de indringers, maar ook de eigen organen aanvalt. Het wordt meestal niet snel herkend en is moeilijk te behandelen, wat kan zorgen voor schade aan de organen of zelfs overlijden. De traditionele bloedkweken duren lang en kunnen zelfs enkele dagen in beslag. Daarom is er een dringende behoefte aan een manier om sepsis sneller te kunnen vaststellen en behandelen.

De aanwezigheid van specifieke afweereiwitten in bloed is een vroege aanwijzing voor sepsis. Het PRAETORIAN-onderzoek is gericht op het detecteren van histonen. Het is een bijzondere groep van eiwitten, die in elke cel van het lichaam aanwezig zijn en in de bloedbaan terecht kunnen komen, wanneer een bacterie of virus het lichaam binnenkomt. Deze vrijgekomen eiwitten zijn dan bedoeld om als afweer te dienen en bacteriën of virussen onschadelijk te maken.

Bij sepsis treedt een overreactie op, en dan kunnen deze eiwitten ook de eigen organen beschadigen. Hoe meer histonen er in het bloed worden aangetroffen, hoe slechter de prognose voor de patiënt.

De onderzoekers willen diagnostische methoden ontwikkelen om de aanwezigheid en hoeveelheid van histonen snel en nauwkeurig te meten, maar ook om manieren te vinden om het vrijkomen van deze eiwitten te remmen en zo de schade aan de organen te voorkomen. Het onderzoek is een samenwerking tussen de universiteiten van Maastricht, Barcelona, Uppsala, Parijs en Münster.

Voor bron klik hier