10 januari 2023

Ontwikkeling bloedtest voor ziekte van Alzheimer

Een betrouwbare bloedtest zou een belangrijke stap voorwaarts zijn om de ziekte van Alzheimer te kunnen diagnosticeren zonder dure hersenscans of pijnlijke lumbaalpuncties.

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie, maar de diagnose blijft een uitdaging, vooral in de vroege stadia van de ziekte. De huidige diagnostiek is gebaseerd op detectie van abnormale amyloïde- en tau-eiwitten en vaststellen van neurodegeneratie. Hiervoor worden beeldtechnieken als MRI en PET scans gebruikt (tijdrovend, duur) en analyse van cerebrospinal fluid (CSF) verkregen via lumbaalpunctie (pijnlijk en belastend).

Amerikaanse onderzoekers gingen aan de slag met de ontwikkeling van een bloedtest. Er zijn wel tests om in het bloed afwijkende amyloïde- en tau-eiwitten te detecteren, maar die zijn onvoldoende specifiek. Grote uitdaging is om hersenafgeleid tau-eiwit, dat specifiek is voor de ziekte van Alzheimer, te detecteren. Hiervoor hebben de onderzoekers een antilichamen test ontwikkeld.

Ze onderzochten 600 patiënten in verschillende stadia van de ziekte van Alzheimer en ontdekten dat de hoeveelheden tau-eiwit gemeten met de nieuwe bloedtest goed correleerden met de resultaten van de metingen in het hersenvocht. Ook was met de bloedtest op betrouwbare wijze de ziekte van Alzheimer te onderscheiden van andere neurodegeneratieve ziekten. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Brain. Verder validatie bij een grotere en meer diverse groep patiënten is de volgende stap.

Klik hier voor meer informatie