27 juli 2022

Oproep verbetering kankerdiagnostiek in Europa

MedTech Europe bracht onlangs een rapport uit met aanbevelingen voor een betere toekomst voor de kankerdiagnostiek in Europa.

Wijzend op de toenemende kankerlast en de gefragmenteerde en/of vertraagde toegang tot kankertests in de verschillende lidstaten, pleit MedTech Europe voor een gezamenlijke aanpak om in de EU-lidstaten vroege opsporing en screening van kanker (beter) toegankelijk te maken voor de patiënt. In het rapport ‘The Value of Diagnostic Information in Cancer Care’ doet Medtech aanbevelingen voor implementatie van state-of-the-art kankerdiagnostiek. Dit biedt volgens de auteurs een basis voor gelijke en optimale kankerzorg in de Europese landen in het hele zorgtraject: vanaf screening en diagnose tot en met behandeling en monitoring. Het MedTech rapport sluit naadloos aan op Europa’s Beating Cancer-plan.

Klik hier voor meer informatie