13 juni 2024

Point of care D-dimeer test

Is een point-of-care (POC) uitvoering van de D-dimeer test geschikt voor het uitsluiten van veneuze trombo-embolie (VTE)? Deze vraag stond centraal in het promotieonderzoek van Jorn Heerink.

D-dimeren komen vrij bij de afbraak van bloedstolsels. Als deze verbindingen in het bloed worden gedetecteerd wijst dat op een stolsel dat aanwezig is (geweest). Bij vermoeden van diepe veneuze trombose of longembolie wordt de D-dimeer test ingezet. Bij een positieve uitslag moet vervolgonderzoek uitwijzen of er sprake is van veneuze trombo-embolie (VTE); bij een negatieve uitslag kan VTE worden uitgesloten.

Gebruikelijk voor de D-dimeer test is een laboratoriumonderzoek, waarvan de uitslag soms lang op zich laat wachten terwijl een snelle uitslag gewenst is. Een point-of-care (POC) D-dimeer test kan uitkomst bieden. Promovendus Heerink onderzocht de toepasbaarheid van POCT in een onderzoek waaraan huisartsen en prikposten meewerkten en ruim 500 patiënten deelnamen. In de praktijksituatie vergeleek hij vijf verschillende POC-apparaten.

Uit het onderzoek blijkt dat is dat POC D-dimeer test kan worden ingezet om VTE adequaat uit te sluiten, mits het bloed wordt afgenomen via een venapunctie. Voor capillaire metingen zijn bij een aantal van de vijf geteste POC-D-dimeerapparaten verdere verbeteringen noodzakelijk.

Voor bron klik hier