2 augustus 2023

Proef met pillenpaspoort

Met een farmacogenetisch paspoort kunnen artsen en apothekers van zo'n zestig geneesmiddelen de juiste individuele dosering bepalen. Dit voorkomt bijwerkingen door een te hoge dosering én gebrek aan werking wegens te lage dosering.

Hoe mensen op medicijnen reageren kan per persoon verschillen. Dit komt mede door genetische variaties die de werking van enzymen beïnvloeden. Met DNA-onderzoek kan in kaart worden gebracht op welke medicijnen iemand afwijkend reageert en welke enzymen hierbij een rol spelen. Op basis van deze genetische gegevens kan iemands farmacogenetisch paspoort worden samengesteld.

Onlangs is een proef gestart naar de werking van zo’n pillenpaspoort in de praktijk. De deelnemers kregen een speciale app, de ‘Gen en Geneesmiddel’ app. Hierin staat uitgelegd wat de invloed van iemands DNA-profiel is op medicijngevoeligheid. Door dit profiel te delen met de zorgverlener kan die een voorgeschreven medicijn precies afstemmen op iemands persoonlijke DNA-profiel. De proef met het farmacogenetisch paspoort maakt deel uit van de grote Lifelines studie in Noord-Nederland.

In het pillenpaspoort project wordt onderzocht hoe deelnemers het vinden om informatie over hun erfelijke medicijngevoeligheid te ontvangen, te delen en te (laten) gebruiken voor het juiste medicijn en de juiste dosis. Ook wordt onderzocht of de informatie duidelijk en volledig is. Het uiteindelijke doel is dat in de toekomst iedereen medicatie-op-maat ontvangt op basis van zijn of haar farmacogenetisch paspoort.

Klik hier voor meer informatie