27 juli 2022

Risicogerichte screening op prostaatkanker

Bij ontdekking van prostaatkanker in een vroeg stadium kan de tumor beter worden behandeld en heeft de ziekte minder negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Maar vroege opsporing kan leiden tot overdiagnose en overbehandeling. Daarom pleiten onderzoekers voor risicogerichte PSA-screening.

De PSA-test is een belangrijk hulpmiddel bij de opsporing van prostaatkanker, maar heeft ook beperkingen. Niet elke prostaattumor geeft een verhoogde PSA-waarde en niet elke verhoogde PSA-waarde wijst op prostaatkanker. Uit vrees voor overdiagnose en overbehandeling worden mannen niet systematisch gescreend op de ziekte. Nieuw onderzoek bij het Erasmus MC Kanker Instituut laat echter zien dat bij risicogerichte aanpak, waarbij de PSA-screening wordt afgestemd op de individuele patiënt, de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Of en hoe vaak iemand moet worden gescreend op prostaatkanker hangt dan bijvoorbeeld af van het individuele PSA-niveau, de familiegeschiedenis, etniciteit, genmutatie, prostaatgrootte en leeftijd. Zo’n gepersonaliseerde aanpak verkleint de kans op overdiagnose of overbehandeling. Omdat prostaatkanker een van de belangrijkste doodsoorzaken is bij mannen in Europa roept de Europese Vereniging voor Urologie (EAU) op om zo’n gepersonaliseerde screening op prostaatkanker op te nemen in het nieuwe ‘Beating Cancer plan’ van de Europese Unie.

Klik hier voor meer informatie