5 september 2023

Serologische diagnostiek coeliakie

Om coeliakie bij volwassenen te diagnosticeren is niet altijd meer een dunne darmbiopt nodig, maar volstaan de coeliakiespecifieke serologische biomarkers. Dat staat in de recentelijk herziene richtlijn coeliakie en glutenintolerantie.

In de Nederlandse kindergeneeskundige richtlijn staat al sinds 2012 dat bij kinderen met duidelijke symptomen van coeliakie de diagnose gesteld kan worden op basis van alleen serologisch onderzoek namelijk hoge antistoftiters van transglutaminase (tTG-IgA) én positieve antilichamen tegen endomysium. Er is inmiddels voldoende bewijs dat dit ook goed werkt bij volwassenen.

Met de aanpassing van de richtlijn verwachten experts dat het aantal biopten bij volwassenen met een verdenking op coeliakie misschien wel halveert. Daarnaast zal coeliakie waarschijnlijk in een eerder stadium worden gediagnosticeerd omdat serologische diagnostiek eenvoudiger is. Volgens de herziene richtlijn kan de huisarts zelf een tTG-IgA aanvragen. Als deze positief is, is het advies om zo snel mogelijk door te verwijzen om de diagnose te bevestigen.

In de herziene richtlijn zijn ook wijzigingen aangebracht in de behandeling waardoor de belasting voor de patiënt afneemt en de zorgkosten dalen. Er wordt minder nadruk gelegd monitoring aan de hand van bloedonderzoek en botdichtheid meting, maar meer op het strikt volgen van glutenvrijdieet.

Voor bron klik hier