2 augustus 2023

Slim horloge voor vroege detectie ziekte van Parkinson

Een Brits onderzoeksteam analyseerde gegevens van ruim 100 duizend dragers van een medische smartwatch. Hierbij werden bewegingssnelheid en gemiddelde loopversnelling continu gemeten.

In het onderzoek zijn de meetgegevens vergeleken van deelnemers die de ziekte van Parkinson al hadden met die van deelnemers die op dat moment geen Parkinson klachten hadden. Wetenschappers ontdekten dat op basis van de smartwatch bewegingsmetingen in combinatie met kunstmatige intelligentie kan worden voorspeld welke personen in de toekomst waarschijnlijk de ziekte van Parkinson krijgen.

Met deze veelbelovende onderzoeksresultaten achten de onderzoekers het mogelijk om het slim horloge verder te ontwikkelen tot een waardevol screeningsinstrument voor vroege opsporing van de ziekte van Parkinson. De ziekte wordt herkend tot zeven jaar voordat de kenmerkende symptomen opduiken.

Klik hier voor meer informatie