23 augustus 2022

Slimme sieraden als glucosesensor

Een sensor die in sieraden is verwerkt, kan mogelijk worden gebruikt als een niet-invasieve manier om in zweet glucose en andere vitale verbindingen te meten.

Transpiratievocht bevat tientallen biomarkers met belangrijke informatie over onze gezondheidsstatus. Om die informatie te ‘onthullen’ ontwikkelden Amerikaanse onderzoekers slimme sieraden die niet alleen gedragen worden voor de sier, maar ook om gezondheid te monitoren. Bijvoorbeeld een halsketting waarmee mensen met diabetes hun bloedglucosespiegel bijhouden op basis van zweetmetingen.

De slimme halsketting bevat een draadloze biochemische sensor en werkt zonder batterijen. Voor de stroomvoorziening wordt gebruik gemaakt van een resonantiecircuit met radiofrequentie signalen. De ketting werd getest bij een groep zweet producerende proefpersonen tijdens een 30 minuten durende indoor cycling. In de daaropvolgende pauze van 15 minuten kregen zij suikerzoete dranken te drinken. De daarmee gepaard gaande stijgende glucosespiegels werden via de halsketting gedetecteerd. De gemeten zweetwaarden konden worden gerelateerd aan de bloedwaarden. De onderzoekers werken inmiddels verder aan sensoren om ook andere biomarkers in zweet te meten.

Klik hier voor meer informatie