7 maart 2023

Smartwatch voor bloedglucosemeting

Apple is druk bezig met de ontwikkeling van sensortechnologie voor naaldloze bloedglucosemeting. Onlangs is de werking van de glucosesensor aangetoond in een proof-of-concept apparaat.

Na ruim 10 jaar onderzoek naar naaldloze bloedglucosemeting heeft Apple een apparaat ontwikkeld dat met behulp van licht glucosewaarden kan meten in interstitiële vloeistof net onder de huid. Recent is de nieuwe sensortechnologie verwerkt in een prototype ter grootte van een iPhone. Door verdere verkleining is het uiteindelijk de bedoeling de glucosesensor te integreren in de Apple watch.

Het prototype wordt nu getest bij vrijwilligers zonder diabetes met als doel mensen met prediabetes op te sporen en daardoor ontwikkeling van diabetes 2 te voorkomen. Hierbij is de nauwkeurigheid van de glucosemeting minder belangrijk en gaat het meer om signaleren van een glucosetrend. Dit sluit aan bij andere gezondheidstrends die met de iWatch kunnen worden gevolgd zoals cardioconditie en hartslag. De smartwatch is vooralsnog zeker geen vervanging voor de continue glucose monitoring, die mensen met diabetes type 1 gebruiken om hun bloedglucose op peil te houden.

Klik hier voor meer informatie