13 juni 2024

Sneltest hartinfarct

De troponine-I point-of-care test (POCT) bepaalt binnen 20 minuten of iemand een hartinfarct heeft. Heel belangrijk als elke minuut telt. Hoe sneller de behandeling start, hoe minder kans op schade aan het hart en hoe groter de kans op overleving en herstel.

Bij binnenkomst op de Eerste Hart Hulp (EHH) wordt bij een patiënt met pijn op de borst direct bloed afgenomen voor onderzoek. Bij hoge bloedwaarde voor troponine-I is er (zeer) waarschijnlijk sprake van een hartinfarct. Het bloedonderzoek in het laboratorium duurt maar 15 minuten, maar met transport van het bloedmonster en terugkoppeling van het resultaat gaat veel tijd verloren. Hier zit de winst van een point-of care apparaat, waarmee direct op de EHH de troponine-I bepaling kan worden gedaan. Binnen ongeveer 20 minuten is bekend of iemand wel of geen hartinfarct heeft.

In de praktijk blijkt bij acht van de tien patiënten die met pijn op de borst op de EHH belanden, er geen sprake is van een hartinfarct. Met de troponine-I sneltest kunnen deze patiënten meteen veilig naar huis worden gestuurd. Dat voorkomt onnodige opname en behandeling en leidt tot betere doorstroming op de EHH. Het St. Antonius Hartcentrum zet als een van de eersten in Nederland de troponine-I sneltest in bij patiënten met verdenking op een hartinfarct.

Voor bron klik hier