9 januari 2024

Sneltest opsporen hartinfarct

Een nieuwe methode om acute hartklachten en verdenking van hartinfarct al in de ambulance te onderzoeken, leidt tot snellere en effectievere behandeling.

Een ‘stil’ infarct is een hartinfarct dat niet direct zichtbaar is op het hartfilmpje (ECG) en daardoor moeilijker te herkennen. Het is van levensbelang om een eventueel infarct snel op te sporen, omdat het kan leiden tot (levensbedreigende) hartritmestoornissen en hartfalen. In een groot samenwerkingsverband binnen het Nederlands Hart Netwerk is hiervoor een nieuwe risicoscore ontwikkeld en getest.

De risicoscore wordt samengesteld op basis van gericht patiëntonderzoek inclusief een sneltest op signaalstoffen die duiden op een hartinfarct. Tot voor kort was het enkel mogelijk om die signaalstoffen te meten in een ziekenhuislaboratorium. Door medische innovaties is daarvoor nu ook point-of-care test (POCT) beschikbaar waarmee al in de ambulance de signaalstoffen in het bloed kunnen worden gemeten. Met deze sneldiagnostiek is er direct meer duidelijkheid bij een verdenking van een hartinfarct en kan daar gelijk op worden geanticipeerd.

Deze vernieuwde aanpak zorgt ervoor dat ambulancemedewerkers de toestand van het hart sneller en beter kunnen beoordelen. Hierdoor krijgt de patiënt direct de behandeling die hij of zij nodig heeft. Hoe sneller de juiste behandeling, hoe minder schade het hart ondervindt. De resultaten met de sneldiagnostiek zijn onlangs gepubliceerd in het medisch tijdschrift HEART. Er is vanuit binnen- en buitenland veel interesse in de deze innovatie.

Voor bron klik hier