7 maart 2023

Test voorspelt of patiënt wel/niet reageert op immunotherapie

Onderzoekers van het LUMC hebben biomarkers ontdekt die mogelijk voorspellen of een patiënt reageert op immunotherapie met checkpointremmers.

Het afweersysteem richt zich op vernietiging van ongewenste binnendringers zoals virussen en bacteriën, maar ook kankercellen. Helaas zijn tumoren in staat deze afweerreactie te verhinderen door de vernietigende T-cellen te remmen. Met checkpointremmers wordt geprobeerd deze blokkade op te heffen. Helaas werkt deze vorm van immunotherapie niet bij iedereen. Ongeveer de helft van de kankerpatiënten reageert niet op de behandeling, terwijl ze wel last hebben van vervelende bijwerkingen.

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) startten een onderzoek naar een voorspellende test, die aangeeft wie wel en wie niet reageert. Hierbij ontdekten ze dat de T-cellen van patiënten die goed reageerden, specifieke receptoren tot expressie brengen. Deze receptoren zijn dus mogelijke biomarkers om het effect van immunotherapie te voorspellen.

Er is een vervolgstudie opgezet waarin na de eerste immunobehandeling het bloed zal worden onderzocht op de aanwezigheid van deze biomarkers. Op basis van de uitkomst kan per patiënt besloten worden de behandeling door te zetten of toch op zoek te gaan naar alternatieve therapieën. Dat voorkomt onnodige behandelingen en dus ook bijwerkingen. Na aantonen van de voorspellende waarde van deze biomarkers, volgt vertaling naar een bruikbare test in de praktijk.

Klik hier voor meer informatie